Wat is ZAPP?

ZAPP staat voor Zelfredzaam en Actief Preventie Project. We bieden een heel actieve training aan voor jongeren. Een training rond agressiebeheersing, impulscontrole, fysieke en mentale weerbaarheid, omgaan met pesten,…
ZAPP wordt georganiseerd met de steun van de Stad Antwerpen en geeft jongeren de kans om gratis een training te volgen.

Jongeren kunnen hun mogelijkheden niet altijd optimaal benutten. In hun ontwikkeling worden zij vaak gehinderd. Met extra steun ontdekken en ontwikkelen zij hun talenten. De training biedt jongeren een kans om te werken rond weerbaarheid en agressiebeheersing binnen een vrijwillig vormingsaanbod.

Concreet bestaat het aanbod uit het Rots- en Waterprogramma © verrijkt met methodieken uit het ervaringsleren.

Alle info over het Rots en Waterprogramma © op www.rotsenwater.nl

Alle jongeren zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen en schade aan derden via ZAPP.
(niet dat we dat zo vaak nodig hebben maar je weet maar nooit)


Wat is Rots en Water?

Rots en Water is een psycho-fysiek weerbaarheidsprogramma waarin jongeren leren om op een goede manier voor zichzelf op te komen. Het Rots en Water programma steunt op 4 bouwstenen: zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en specifiek voor meisjes is een vierde thema toegevoegd: daadkracht.

Startend vanuit een fysieke invalshoek worden, in de Rots en Water trainingen, mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven. Het programma is zeer fysiek en wordt ondersteund d.m.v. korte groepsgesprekken, waarin ruimte is voor zelfreflectie en het maken van korte opdrachten. Deelnemers ondervinden aan den lijve hoe het voelt om stevig te staan en ontspannen te zijn en hoe je bijvoorbeeld op anderen overkomt wanneer je juist gespannen of onzeker bent.

Zo kunnen jongeren leren:

In de Rots en Water training zitten veel oefeningen uit diverse verdedigingssporten. Dit maakt het voor de deelnemers niet alleen leerzaam maar ook leuk om er aan mee te doen.

We geven geen klassieke gevechtsport training. Daarvoor zoek je beter een gespecialiseerde club.

Werken bij ZAPP?

Stages

Alle stageplaatsen voor schooljaar 2015-2016 zijn volzet.

Vacatures

Ons team is momenteel volledig :)

Vrije sollicitatie ? Mail ons jouw motivatiebrief en CV

Team

Martijn Mulle (martijn.mulle@cawantwerpen.be)
Naïk Van Rossem (naik.vanrossem@cawantwerpen.be)
Michaël Sleeckx (michael.sleeckx@cawantwerpen.be)