Verwijzers aan het woord

Reeds enkele jaren dompelen wij onze jongeren van de beroepsrichtingen onder in het water. Het water dat onze kinderen nodig hebben. Want rots zijn ze zeer regelmatig. In klassituaties zijn ze soms zeer halsstarrig en soms moeilijk bewerkbaar. Ze zitten soms vol argwaan en agressie. Bij de rots en water training leren ze zich in deze situaties als water gedragen, vlotter, begrijpender en meegaander. Door dialoog, afspraken en samenwerken bereiken we veel met deze jongeren.
En die rots dan? De tweesprong waarop deze jongeren soms staan. De keuzes die onze kids moeten maken, de angst om neen te zeggen tegen verleidelijke stuff, groepsdruk en foute vrienden.

Ik denk dat we door de trainingen een aantal jongeren bereiken die nu al belangrijke lessen te leren hebben hierover en wiens toekomst we op de deze manier veilig stellen. Ze weten dat er een NEEN bestaat en dat je verder komt door over problemen te praten dan er ruzie over te maken.
Rots en water is natuurlijk geen USB-stick die je inplugged om kids te redden. Dagdagelijkse empathie, rechte lijnen en regelmatig een opfrissing is noodzakelijk. Maar wanneer ik in hogere jaren vraag naar wat ze zich nog herinneren van rots en water, dan zijn dat niet de stootkussens of de fysieke proeven. De rots en het water zijn 2 goed gekozen symbolen, makkelijk te onthouden. Hopelijk denken ze daar nog aan terug buiten de schoolmuren.

Bart Malfliet
Leerlingbegeleiding / Middenschoolcoördinator
Siso Deurne

We worden tijdens onze begeleidingen vaak geconfronteerd met jongeren die heel erg twijfelen aan hun zelfvertrouwen. Andere jongeren weten niet hoe ze op een constructieve kunnen omgaan met conflictsituaties. Sommigen zijn teveel ‘Rots’ anderen teveel ‘Water’ waardoor ze niet goed in hun vel zitten.
Het aan de ‘lijve’ ondervinden is een goede manier om te ervaren hoe ze overkomen bij anderen. Daarom is het project ‘Rots en Water’ een fantastisch middel om onze jongeren te confronteren en te leren hoe zij op een fysieke constructieve manier kunnen omgaan met hun ‘Rots’ en ‘Water’ zijn.

Hilde Wielockx
JAC Plus Begeleidingsteam