Inschrijvingsstop

Op dit moment zijn alle trainingen tot einde 2014 volzet. Jongeren die nu ingeschreven worden kunnen ten vroegste in 2015 een training starten.

We hebben in samenspraak met de Stad – Dienst Samenleven beslist om tijdelijk een inschrijvingsstop in te lassen. De komende maanden buigen we ons over een nieuw inschrijvingsbeleid. We streven ernaar om vanaf oktober de inschrijvingen opnieuw open te stellen.

We willen jullie alleszins bedanken voor jullie vertrouwen in onze werking en we streven ernaar om jongeren de best mogelijke training te kunnen blijven aanbieden.

Het EHBJ-team.